KnC-automation Sp. z o.o.
Młynka 61 | 32-064 Rudawa
NIP 513-02-60-417 | REGON 383337955 | KRS 78581

Biuro, KnC-automation 
kontakt@knc-automation.pl
Młynka 61, 32-064 Rudawa
tel: +48 694-626-045

Automatyk, techniczne wsparcie klienta,
mgr inż. Mateusz Kisielak
mkisielak@knc-automation.pl
tel: +48 694-626-045

Inżynier produktu,
inż. Andrzej Cebula
acebula@knc-automation.pl
tel: +48 507-140-756

Specjalista ds. jakości energii elektrycznej,
mgr inż. Łukasz Topolski
ltopolski@knc-automation.pl
tel: +48 695-048-757

Wsparcie z obszaru IT,
inż. Tomasz Laskiewicz
tlaskiewicz@knc-automation.pl

Specjalista systemów wbudowanych, elektronik,
inż. Łukasz Walczowski
lwalczowski@knc-automation.pl